Αντιπρόσωπος NLS

Στοιχεία ΕΣΡ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.)
Πανεπιστημίου & Αμερικής 5, 10564 Αθήνα
Τηλ.: 213-1502300, Fax: 210-3319881
E-mail: ncrtv@otenet.gr, www.esr.gr389/2016.