Αντιπρόσωπος NLS

ΕΟΝ Τηλεόραση

Οι προσφορές ισχύουν μόνο για νέες ενεργοποιήσεις με 24μηνη διάρκεια συμβολαίου.

Δωρεάν τέλη ενεργοποίησης. Δωρεάν παροχή χρήσης εξοπλισμού EON Smart Box. Σε περίπτωση μη τεχνικής διαθεσιμότητας του EON Smart Box, παρέχεται δορυφορικός εξοπλισμός. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και δεν περιλαμβάνουν Τέλος Συνδρομητικής Τηλεόρασης 10%, το οποίο έχει ανασταλεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Ο δωρεάν μήνας για το πρόγραμμα τηλεόρασης ΕΟΝ αφορά στο πάγιο του 1ου μήνα της βασικής υπηρεσίας ενώ οι 3 δωρεάν μήνες στο πρόγραμμα τηλεόρασης ΕΟΝ+ αφορούν τα πάγια του 1ου, 2ου & 3ου μήνα της βασικής υπηρεσίας. 

*Από τη δυνατότητα Catchup 7 ημερών εξαιρούνται ορισμένα κανάλια όπως και προγράμματα βάσει των δικαιωμάτων των προμηθευτών. Ο ορισμός των προγραμμάτων αυτών γίνεται από το εκάστοτε κανάλι και η εξαίρεση τους πηγάζει από πνευματικά δικαιώματα.